S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Botvids Katolska Kyrka i Fittja

S:t Botvids katolska kyrka uruppfördes 1998-99 under biskoparna Hubertus Brandenburgs och Anders Arborelius OCD episkopat och då Udo Ustrop SDB var kyrkoherde i S:t Ansgars katolska församling.

Kyrkan byggdes av Villa Nordic i Stockaryd. Arkitekt för kyrkan var Bernt Gunnarsson och för dess inredning Heinrich Duwenig.

Kyrkan konsekrerades av biskop Anders Arborelius OCD 1999-11-20. 

S:t Botvids katolska kyrka i Fittja är sedan år 2012 centrum för S:t Botvids katolska församling. Församlingen i Fittja drivs av Salesianer (SDB); en orden grundad av Don Bosco år 1859. Salesianernas verksamhet är inriktad på att stödja ungdomar

Bild på Kyrkan