S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Dokument som behövs till dopets sakrament:

Intyg om tillhörlighet till Katolska Kyrkan – från församling (föräldrar)

Personbevis ändamål familjebevis – Skatteverket

Faddrarnas intyg om tillhörlighet till Katolska Kyrkan – från egen församling

Faddrarnas uppgifter: födelsedatum, telefon, adress, församlingstillhörlighet mm