S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

FASTERETRÄTT I S:T BOTVIDS FÖRSAMLING
FITTJA – 24-26 .03. 2023

UNDER LEDNING AV F. TOMAS ORYLSKI
Studieprefekt för utbildning inom stiftet

Fredag – 24 mars:
Bikt & Adoration från kl. 17:30
Mässa – kl. 18:30
Korsvägsandakt – cirka kl. 19:00

Lördag – 25 mars:
Bikt från kl. 16:00
Mässa med predikan på polska – kl. 17:00
Mässa med predikan på svenska – kl. 18:30

Söndag – 26 mars:
Bikt från kl. 9.00
Mässa med predikan på polska: kl. 9:30
Mässa med predikan på svenska: kl. 12:00