S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

ADVENTSRETRÄTT I ST BOTVIDS FÖRSAMLING FITTJA
02-04.12.2022

Under ledning av
Lukasz Lewczuk OFM Cap
kyrkoherde från Heliga Familjens Församling i Haninge

Fredag – 02 december 2022

Tillfälle till bikt, adorationkl. 17:30 – 18.30
Helig Mässa med predikankl. 18:30

Lördag – 03 december 2022

Möte med barn för årskurs 2 och 3. Efteråt föredrag för föräldrar under trosundervisningkl. 10.00
Bikt på polska kl. 16.30
Mässa med predikan på polska kl. 17.00
Bikt på svenska kl. 18:00
Mässa med predikan på svenska kl. 18:30

Söndag – 04 december 2022

Bikt på polska kl. 8.45
Mässa med predikan på polska kl. 9:30
Bikt på svenska kl. 11.30
Mässa med predikan på svenska kl. 12:00

Piątek – 02 grudnia 2022

Adoracja Najśw. Sakramentu:od godz. 17.30
Spowiedź po polsku:godz. 17. 30 – 19.00
Msza św z nauką rekolekcyjną:godz. 18.30

Sobota – 03 grudnia 2022

Katecheza rekolekcyjna dla dzieci z klasy 2 i 3:godz. 10.00
Spowiedź po polsku:godz. 16.30
Msza św w nauką rekolekcyjną w języku polskim:godz. 17.00
Spowiedź dla ogółu wiernych:godz. 18.00
Msza św z nauką rekolekcyjną w j. szwedzkim:godz. 18.30

Niedziela – 04 grudnia 2022

Spowiedź dla ogółu wiernych:godz. 9.00
Msza św z nauką rekolekcyjną w j. polskim: godz. 9.30
Msza św z nauką rekolekcyjną w j. szwedzkim: godz. 12.00