S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Kära församlings medlemmar! 

Med anledning av min hälsa blir församlingens själavård lite speciell, men jag kämpar på. Livet med cancer-sjukdom är inte lätt, det lovar jag er, även om man är präst. Det här året är jag ensam i själavården men jag har er, mina församlingsmedlemmar och vänner. Vi tillhör alla samma andliga familj för att vi är alla Guds barn. Det är vårt privilegium! Gud beskyddar oss och håller sin egen hand över våra familjer och kyrkan. Med förtröstan på att Gud, den bästa läkaren, kan vi med tro in i framtiden, lita på att allt blir bra. Det blir som Gud vill!

Fortsätt att be för mig!

Nobelpristagaren dr Alexis Carrel sa: ”Bönen är den starkaste formen av energi, som någon kan samla.”

Den heliga Jean Vianney sa i sin tur: ”Med en god bön kan vi ge befallningar till både himmel och jord.” En god bön kan ge sitt inflytande över många händelser och framför allt kan den förändra människors liv.

Det är värt att då och då göra sig medveten om att bönen inte bara är en plikt eller en tjänst vi gör Gud, utan att den snarare är en nåd som vierhåller tack vare Guds barmhärtighet. Särskilt i vår tid måste man understryka nödvändigheten av den gemensamma bönen i familjen eller i kyrkan; att tillbringa åtminstone några minuter av dagen tillsammans med Kristus i bönen. I annat fall bör man oroa sig för att gemenskapen inte kommer att hålla länge. Utan inbördes kärlek och gemensam bön finns det ingen kristen gemenskap, för där finns inte Gud.

Kära vänner!
Vi närmar oss Julen, Kristi Födelses Helg och i samband med detta vill jag tacka alla medlemmar i församlingen, speciellt kateketerna, rådets medlemmar, föräldrar, barn och unga för det fina samarbetet under året och allt gott ni gjort för vår församlings bästa. Jag önskar Er alla Guds nåd i överflöd genom Jungfru Marias, S:t Botvids och den helige Johannes Boscos förbön inför Julen och det nya året 2024.

Må Jesusbarnet som bringar världen frälsning och glädje, ge oss styrka under det kommande nya året och stödja oss på vår väg till himmelen!

Med förböner
P. Zdzislaw Lepper
Er kyrkoherde