S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Kära församlingsmedlemmar !

Jag hoppas att många av er har haft en fin sommartid och lyckats vila ut samt samlat kraft inför arbetet som börjar på nytt. Jag hoppas även att den kommande tiden blir rik på nya erfarenheter för många och att den kommer ge mycket gott.

Vi litar på att det blir en tid fri från restriktioner kopplade till covid och att vi fritt skall kunna använda oss av vår församlingskyrka och fira gudstjänster för att främst bli starkare med Gud.


I och med skolårets start påminner vi om föräldrarnas plikt att uppfostra sina barn i den kristna tron, inte minst genom att de deltar i den katolska kyrkans trosundervisning, katekesen. Uppfostran i tron sker inte bara ibland utan genom ett systematiskt deltagande i söndagsmässan, vardaglig bön samt genom att föräldrarna bra exempel för sina barn.

Föräldrarna är nämligen sina barns första mentorer. Hemmet borde vara den första kyrkan för barnen.

Jag uppmuntrar er alla till deltagande i söndagsmässan, bikt samt fördjupande av sin tro genom att läsa Bibeln.

I vår kyrka så har vi varje fredag Adoration med tillbedjan innan den Heliga Mässan. Det kan vara ett tillfälle för ett spirituellt möte med Gud och för att fördjupa sig i sin tro. Jesus väntar på varenda en utav oss, utan undantag!

Det är väl värt att börja helgen och sin vandring med Jesus genom att delta varje fredag!

Ett nytt skolår har börjat i Stockholms län. Vi önskar alla våra barn och ungdomar en välsignad och lärorik skoltid, må Gud välsigna dem, Jungfru Maria beskydda dem och den helige Johannes Bosco, barnens och ungdomarnas särskilda skyddshelgon be för dom inför Guds tron.

Med anledning av kyrkoherdens hälsa (cancersjukdom) vill vi betona att situationen i församlingens själavård är lite speciell, men kyrkoherden kämpar på. Just nu visar det sig att det blir någon annorlunda behandling med immunförsvårterapi. Hoppas att det hjälper!

Förtröstan på att Gud är den bästa läkaren gör att man kan se med tro in i framtiden, att allt blir bra. Det blir som Gud vill.

Sluta inte att be för kyrkoherden!

Med förböner
P. Zdzislaw Lepper
Er kyrkoherde