S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Kära församlingsmedlemmar !

Livet är fullt av överraskningar! Ibland kan det vara tufft. Men varje kristen människa måste ha hopp och tro på vår Herre Jesus Kristus! 
När jag skriver dessa ord till er, ligger jag på sjukhuset! Tyvärr kom det lite biverkningar efter den behandling som jag fått under den senaste tiden. Men jag kämpar på! Med gott hopp om att med läkarnas och Guds hjälp återkommer jag till er snart! Lidande och sjukdom kan också vara en gåva! Om man offrar det för andra och speciellt för svaga, behövande, sjuka då kommer det tillbaka som en ännu större Guds nåd! 

Vi är alla svaga människor men med Guds hjälp kan vi bli starkare och mognare! 

Med anledning av min hälsa blir församlingens själavård lite speciell, men jag kämpar på och fader Adam har varit ett stort stöd under perioden av min sjukdom. Med förtröstan på att Gud är den bästa läkaren kan vi med tro in i framtiden, lita på att allt blir bra. Det blir som Gud vill.
Fortsätt att be för mig!

Vår kyrka står öppen för alla! 
Jag hoppas att många av våra församlingsmedlemmar hittar vägen till St. Botvids kyrka. Känner du någon som inte varit i kyrkan på ett tag, uppmuntra den att komma nu i samband med Julen! Glöm inte kontakten med Gud, vardagsbönen och söndagens Heliga Mässa. Gud väntar på er och vill stärka ert liv med sin nåd och välsignelse.

Kära vänner!
Vi närmar oss Julen, Kristi Födelses Helg och i samband med detta vill jag tacka alla medlemmar i församlingen, speciellt kateketerna, rådets medlemmar, föräldrar, barn och unga för det fina samarbetet under året och allt gott ni gjort för vår församlings bästa. Jag önskar Er alla Guds nåd i överflöd genom Jungfru Marias, S:t Botvids och den helige Johannes Boscos förbön inför Julen och det nya året 2023.

Må Jesusbarnet som bringar världen frälsning och glädje, ge oss styrka under det kommande nya året och stödja oss på vår väg till himmelen!

Med förböner
P. Zdzislaw Lepper
Er kyrkoherde