S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Trosundervisning för årskurserna 2 – 3

Höstterminen 2022 Kl. 10.00-13.00

3 September
8 Oktober
19 November
3 December

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 10.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 13.00 med Guds välsignelse.

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar
från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:

Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Trosundervisning för årskurserna 4 – 7

Höstterminen 2022 Kl. 10.00-13.00

10 September
15 Oktober
12 November
10 December

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 10.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 13.00 med Guds välsignelse.

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:

Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Trosundervisning för årskurserna 8 och 9

Höstterminen 2022 Kl. 14.00-16.30

10 September
15 Oktober
12 November
10 December

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 14.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 16.30 med Guds välsignelse.

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:
Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Följande bilder fick vi från KPN: