S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Trosundervisning för årskurserna 2 – 3

VÅRTERMIN 2023 Kl. 10.00-13.00

14 januari
11 februari
11 mars
15 april
06 maj

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 10.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 13.00 med Guds välsignelse.
OBS! En extra timme med den Helige Mässan första söndag i månaden är obligatorisk för barn från års kurs 3 som förbereder sig till Första Heliga Kommunion ! ( 8 Januari, 5 Februari, 5 Mars, 2 April, 7 maj)

I KOMMUNION i St. Botvids
Lördagen den 27 maj 2023 kl. 12.00

Viktig information inför Första Kommunionen:
11 mars – lördag -kl. 10.00 – (möte för I Kom. barns föräldrar)
25 maj – torsdag kl. 16:30 – bikt för barn och deras familjer (föräldrar)
27 maj – lördag kl. 12:00 – Första Kommunionen

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar
från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:

Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Trosundervisning för årskurserna 4 – 7

VÅRTERMIN 2023 Kl. 10.00-13.00

21 januari
04 februari
18 mars
1 april
13 maj

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 10.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 13.00 med Guds välsignelse.

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:

Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Trosundervisning för årskurserna 8 och 9

VÅRTERMIN 2023 Kl. 14.00-16.30

21 januari
04 februari
18 mars
01 april
13 maj

Vi samlas i St Botvids Kyrka kl. 14.00 och börjar med gemensam bön. Sedan påbörjar tre timmar trosundervisning med 10 minuters paus. Avslutning i kyrkan kl 16.30 med Guds välsignelse.

Det är i första hand föräldrarnas uppgift att förmedla trons gåva och ge den nödvändiga kunskapen om vår kyrka och tro. Vår församling erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar från 8 till 15 år som ett komplement till den kristna uppfostran föräldrarna ger sina barn. Vår undervisning vill fördjupa barnens troskunskaper och stärka deras katolska identitet. Samtidigt är undervisningen en förberedelse för första kommunionen, konfirmationen. Barn och ungdomar som anmäler sig till församlingens religionsundervisning förväntas regelbundet delta i undervisningen, en lördag varje månad. Alla föräldrar är inbjudna till samtal i föräldragruppen medan deras barn och ungdomar undervisas i respektive grupp.

För mer information kontakta:
Kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

St. Botvids katolska församling

Tel. 08-531 860 05

Mob. 070 486 79 45

E-post: zdzislaw.sdb@telia.com
Hemsida: www.st-botvid.se

Följande bilder fick vi från KPN: