S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

Salesianer

Salesianer (SDB) är en romersk-katolsk prästkongregation grundad 1859 av Don Giovanni Bosco (>) och uppkallad efter Frans av Sales.

Salesianernas målsättning är att stödja och hjälpa ungdomar genom att ge dem meningsfull och positiv sysselsättning. Tyngdpunkten ligger på de ungdomar, som kommer från problemfamiljer, och som är mindre ekonomiskt starka. Arbetet bedrives preventivt, d.v.s. det gäller att försöka åtgärda problemen, innan de har uppstått. Detta göres enligt grundprinciperna: förnuft, religion, kärlek. Sällskapet har, sedan det startades, varit öppet för alla ungdomar oavsett religion, ras och kön. Framgångarna förklarar dess existens i över 100 länder – senast i Irak och Mongoliet.

Salesianerna arbetar i s k oratorier (fritidsgårdar) där de som vänner lever bland ungdomarna och försöker inspirera och engagera dem. De stödjer ungdomarnas initiativ och uppmuntrar dem i kampen för det goda och hjälper dem som misslyckas. Oratorierna är platser där ungdomarna alltid kan känna sig välkomna och där det praktiskt taget inte finns några bestämda öppettider. Där skall finnas café, bibliotek, studierum och datasalar samt andra utrymmen anpassade efter ungdomarnas intressen och behov.

Salesianerna är verksamma som lärare och missionärer, även i Sverige.