S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING
på polska >>>

21 april 2024 – 4 Påsksöndagen – Den Gode Herdens Söndag

Evangelium
Joh 10:11–18

Vid den tiden sade Jesus: »Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.«

Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl. 18:30. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.

Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl. 15:00 och 18:00.


  • Den Uppståndne Kristus är vår Herde och porten som leder till Frälsning. Idag, den Gode Herdens söndag, ska vi be för alla präster som Kristus kallat som sina herdar. Vi bör också be att det aldrig ska saknas de som i Kristus namn ska förkunna Evangeliet och närvarande göra Hans offer. Bara Kristus är porten som leder oss till Frälsning. Han efterlämnade sin förebild så att vi kan vandra i Hans spår. Låt oss inte söka andra herdar utan modigt stå kvar vid vår egen Frälsare. Han är alltid med oss och genom Honom välsignar Gud världen.
  • Adoration med tillbedjan varje fredag från kl. 17:30.
  • Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1469 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
  • Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe som anordnas av Caritas grupp från församlingen.