S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING
på polska >>>

14 augusti 2022
tjugonde söndagen under året

Evangelium
Luk 12:49–53

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.«


Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl. 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30.

Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 -18.00.

Ingen Mässa på polska på lördagar under sommartid!

På måndag, den 15 augusti firar vi Jungfru Marias Upptagning till Himlen, högtid; Mässan kommer att firas i vår kyrka kl. 18.30.


  • Vi planerar att börja trosundervisningen för barn och unga i vår församling under september månad! För barn från årskurs två och tre som förbereder sig till Första Heliga Kommunion börjar undervisningen den 3:e september kl. 10.00. Vi vill informera att listan för barn från årskurs två och tre redan är fullbokad och det betyder att vi tyvärr inte kan ta emot fler barn för tillfället!

    För ungdomar från årskurs åtta och nio som förbereder sig för Konfirmationens Sakrament börjar undervisningen den 10:e september kl. 14.00.

    För barn från årskurs fyra till sju kommer undervisningen att börja lördagen den tionde september kl. 10.00.
  • Ingen kyrkkaffet under augusti månad!
  • Förra söndagen samlade vi in under kollekten 2689 SEK.
    Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
  • Vi uppmuntrar alla om särskild bön för vår kyrkoherde!