S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING
på polska >>>

19 november 2023– trettiotredje söndagen under året

Evangelium
Matt 25:14–15, 19–21

Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ »

Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl. 18:30. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.

Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl. 15:00 och 18:00.


Söndagen den 13 november är det “Världsdagen för de fattiga”.
I sitt budskap för dagen uppmanar påven Franciskus alla kristna till större solidaritet och ansvar för de fattiga i samhället och betonar vikten av att omsätta vår tro i praktiken genom personligt engagemang som inte kan delegeras till andra.


  • Varje fredag innan kvällsmässan ca från kl. 17.30 blir det adoration med tillbedjan.
  • Vi uppmuntarar alla våra församlingsmedlemmar om särskild bön för vår Kyrkoherde!
  • Förra söndagen samlade vi in 1410 SEK under kollekten. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
  • De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.
  • Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe!