S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING
på polska >>>

27 november 2022
I söndagen i Advent

Evangelium
Matt 24:37–44

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«


Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag kl. 18:30 förutom måndagar.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30 .

Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 -18.00.

En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.


 • Vi inleder adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst.
  Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse inför julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut.
  Av dessa två skäl framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan.
 • Nästa helg påbörjas Adventsreträtten i vår församling. Den leds av f. Lukasz Lewczuk, kyrkoherde i Brandbergen. Jag uppmuntrar alla att delta i reträtten för att förbereda sig väl inför Jesu Kristi Födelse högtid.
  Mer informationen om Advents reträtt finns vid anslagstavlan. Hjärtligt välkomna!
 • Vi fortsätter att samla in pengar för fattiga och behövande barn från Haiti. Jag uppmanar er alla att stödja de behövande barnen. Stort tack för era goda hjärtan! Dagens kollekt kommer att gå till detta ändamål.
 • Nya församlingsblad för Advent och Jul finns utlagt. Alla våra församlingsmedlemmar kommer att få det med post, de som inte tillhör vår församling är välkomna att ta med sig ett exemplar hem.
 • Sakramental tillbedjan och bikt i kyrkan varje fredag från kl. 17:30!
 • Nästa lördag, den 3 december blir det trosundervisning för barn från årskurs 2 – 3 som förbereder sig till den Första Heliga Kommunion. Vi börjar med bön i kyrkan kl. 10.00.
 • Förra söndagen samlade vi in 849 SEK under kollekten. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
 • Efter välsignelsen är alla hjärtligt välkomna till vårt kyrkkaffe.
 • Vi uppmuntarar alla våra församlingsmedlemmar om särskild bön för vår kyrkoherde!