S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING
på polska >>>

28 maj 2023 – Pingstdagen

Evangelium
Joh 20:19–23

På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«

Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl. 18:30. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl. 15:00 och 18:00.


Idag firar vi Den helige Andens utgjutelse helg – en helg då Kyrkan stärks, en helg då alla döpta enas. Också vi, enade genom Den Helige Anden prisar Gud för hela Frälsningens Verk och tackar för Kyrkan, som fylld av Den Helige Anden, leder oss till kärlekens och sanningens fullkomlighet.


  • Igår mottog 23 barn i vår kyrka sin Första Kommunion. Låt oss omgärda de barnen och deras familjer med särskild bön så att Jesus Kristus’ nåd finns med dem var dag. Jag vill varmt tacka alla de som hjälpte till att förbereda Första Kommunionen, speciellt föräldrar och kateketer. Jag uppmuntrar alla föräldrar att med stor omsorg ta hand om barnens bevarande av Guds nåd så att de ofta kan ta emot Heliga Kommunionen och ta del av Biktens Sakrament.
  • Juni månad är på ett särskilt sätt tillägnad Jesu Hjärta. Vi uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att anförtro sig åt Jesu Allraheligaste Hjärta genom att be litanian till Jesu Hjärta i kyrkan men också i våra familjer och hem. I vår kyrka kommer vi att fira andakt till Jesu Hjärta efter varje kvällsmässa.
  • Inget kyrkkaffet idag!
  • Adoration med tillbedjan på fredag från kl. 17:30.
  • Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1512 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
    Dagens kollekt går till att stödja de drabbade i kriget i Ukraina!
  • På fredag, kl.18.00 samlas de barnen från årskurs 3 och lämnar kommunionsdräkter tillbaka i kyrkan!