S:T BOTVIDS KATOLSKA FÖRSAMLING

ADVENTSRETRÄTT I ST BOTVIDS FÖRSAMLING FITTJA 22-24. 12. 2023

Under ledning av f. Tomas Orylski


Fredag – 22 december 2023

  • Tillfälle till bikt, tillbedjan kl. 17:30 – 18.30
  • Mässa med predikan kl. 18:30

Lördag – 23 december 2023

  • Tillfälle till bikt på olika språk kl. 17:30
  • Mässa med predikan kl. 18:30

Söndag – 24 december 2023

  • Bikt på polska kl. 8.45
  • Mässa med predikan på polska kl. 9:30
  • Bikt på svenska kl. 11.30
  • Mässa med predikan på svenska kl. 12:00