[svenska] po polsku >>>
18 april 2021
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

Evangelium
Luk 24:35-48
Vid den tiden berättade de två lärjungarna vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.
Efter regeringens och stiftets direktiv gäller följande bestämmelser för S:t Botvids katolska församling:

Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta.

Mässorna firas som vanligt på vardagar och söndagar. Kyrkan står öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får dock inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

Det är av största vikt att deltagare från olika hushåll, håller minst 2 meters avstånd till varandra i kyrkbänkarna!

Kyrkan är öppen tisdag till lördag mellan kl. 17:30 -19:00.

Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
• På fredagar öppnar kyrkan 17:30 för tillbedjan och bikt.

• Ingen trosundervisning i församlingen tillsvidare!

• Inget kyrkkaffe tillsvidare!

• Hjärtligt tack för era gåvor till dagens kollekt!
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp