[svenska] po polsku >>>
17 januari 2021
Andra söndagen under året

Evangelium
Mark 1:14-20
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.« När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar Högmässa kl. 12:00.
Mässa på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
• Nästa söndag kommer vi i vår gemenskap fira den helige Johannes Boscos högtid. Fader Bosco tog hand om och undervisade ungdomar, han var också Salesianordens grundare. Den dagen kommer vi att få en särskild välsignelse genom Johannes Boscos reliker i vår kyrka.

• Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta. Mässorna vid de vanliga tiderna firas som icke-offentliga.Kyrkan står dock öppen under ordinarie mässtider men antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

• Sakramental tillbedjan i kyrkan varje fredag mellan kl. 17:30 -18.30.

• Ingen trosundervisning i församlingen tills vidare!

• Inget kyrkkaffe tills vidare.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten: 1337 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp