[svenska] po polsku >>>
16 december 2018
- Tredje söndagen i Advent, Biskopens visitation

Evangelium
Luk 3:10-18
När Johannes döparen predikade vid Jordan frågade folket honom: »Vad skall vi då göra?« Han svarade: »Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.« Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall vi göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är fastställt.« Och när det kom soldater och frågade honom: »Och vi, vad skall vi göra?« sade han till dem: »Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.«

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«

På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
Vi fortsätter med adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst .

• Jag vill tacka biskop Anders, vår kardinal för Hans närvaro här bland oss och för gemensam bön under Eukaristin. Tack även till alla våra medarbetare, speciellt till församlingsrådet för all hjälp med förberedelse inför biskop Anders visitation. Tack även till Er våra församlingsmedlemmar för Er hjärtlighet, engagemang och hjälp.

• Idag firar vi i vårt stift, enligt vår biskops ordination, Livets söndag. Vi uppmuntrar alla att be för att livet skyddas från dess begynnelse till en naturlig död. Dagens kollekt ska gå till ”Livets fond”. Biskopens herdabrev kommer vi att läsa upp nästa söndag.

• Information om Julhelgens Mässor finns utlagda under anslagstavlan. Tillfälle till bikt blir under veckan, halv timme innan varje Mässa.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1947 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor!

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe tillsammans med vår biskop! Hjärtlig välkomna!


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp